Keystone logo
Pronađite svoj veterinarski stepen

Pronađite program studija veterine za sebe

Šta želite da studirate?
Gde želite da studirate?

Veterinarska nauka je grana medicine koja se bavi zdravljem i blagostanjem životinja. Obim veterinarske nauke obuhvata sve životinjske vrste, kako domaće tako i divlje. Profesionalci sa veterinarskom diplomom rade sa dijagnozom, lečenjem i uzrocima bolesti, povreda i poremećaja životinja, kao i sa preventivnom negom, psihološkom analizom i neurologijom. Pored toga, veterinarska nauka bavi se pitanjima javnog zdravlja koja se tiču sprečavanja širenja različitih bolesti sa životinja na ljude.