Keystone logo
Аустрија

Studija Zdravstvo u Аустрија 2024

Promenite valutu

Osnovni mesečni troškovi života

 • Iznajmljivanje u zajedničkom stanu

  496
 • Udeo komunalnih usluga

  106
 • Internet pretplata

  33
 • Lokalni prevoz

  50

Uzorak životnog stila

 • Fast food combo

  9
 • Bioskopska karta

  12
 • Pinta lokalnog piva

  4

Zahtevi za vizu

 1. Travel Visa C (""Schengenvisa""): daje vam pravo da ostanete u Austriji i svim drugim zemljama Šengenskog područja najviše 90 dana.
 2. Visa D (austrijska nacionalna viza, Aufenthaltsvisum D) - za boravak od najmanje 91 dana do najviše 6 meseci; nije potrebno ako ste japanski državljanin.
 3. Aufenthaltsbevilligung Studierende (dozvola za privremeni boravak za studente) - za boravak duži od 6 meseci.

Koju vrstu vize vam treba?

Ime vize

Travel Visa C; Visa D; Aufenthaltsbevilligung Studierende

Cena i valuta

EUR 71

 • Za vizu C: 71 EUR
 • Za vizu D: 176 EUR
 • Za boravišnu dozvolu: 141 EUR

Cene mogu biti podložne promenama.

Ko može da podnese zahtev za vizu?

Državljanima zemalja članica EU i EEA, kao i švajcarskim državljanima, ne trebaju vize za Austriju. Kada borave u Austriji duže od 3 meseca, oni, međutim, moraju da podnesu zahtev za"" Lichtbildausveis fur EVR-Bürger/Innen"" što je potvrda registracije u imigracionoj kancelariji u roku od 3 meseca od ulaska u Austriju.

Ostali stranci moraju da podnesu zahtev za dozvolu boravka u studijske svrhe (Aufenthaltsbevilligung Studierende) kod austrijskog predstavničkog organa pre ulaska u Austriju nakon prijema obaveštenja o prijemu.

Gde možete napraviti aplikaciju?

Austrijski predstavnički organ (ambasada, generalni konzulat)

Morate da podnesete zahtev za studentsku vizu lično u austrijskom predstavničkom organu (ambasada, generalni konzulat) pre putovanja u Austriju.

Sajt:

Kako napraviti aplikaciju?

Svi podnosioci zahteva za vizu moraju se lično pojaviti u austrijskoj ambasadi/konzulatu. Dokumenti koji se podnose za registraciju uključuju:

 1. Potpuno popunjen i potpisan obrazac za prijavu (dostupan od predstavničkog organa; može se preuzeti i sa Interneta)
 2. Važeći pasoš (treba da važi tokom celog trajanja boravka u Austriji)
 3. Fotografija u boji veličine pasoša (između 3,5 k 4,5 cm i 4,0 k 5,0 cm)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Potvrda o dobrom ponašanju (gde je dostupno)
 6. Zdravstveno osiguranje
 7. Obaveštenje o prijemu austrijske obrazovne ustanove
 8. Dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokrivanje životnih troškova 12 meseci unapred (za studente do 24 godine: 426,57 EUR/mesec; za studente starije od 24 godine: 772,40 EUR/mesec (ovi iznosi uključuju stanarinu za smeštaj do 239,15 EUR u 2009. godini), npr.: štedionica knjiga/račun u Austriji/garancija osobe koja živi u Austriji/Putnički čekovi
 9. Dokaz o smještaju (ugovor o zakupu, ugovor o smještaju sa studentskom dvoranom boravka).

U Austriji je obavezno da se registrujete kod opštinskih vlasti (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) u roku od tri radna dana od ulaska u zemlju.

Kada treba da se prijavite?

Za kratkoročne vize (viza D): Dozvolite 15 dana za obradu. Zahtevi za vizu u idealnom slučaju treba podneti najmanje 3-4 nedelje pre polaska, ali ne više od 3 meseca pre polaska.

Za dugoročne vize: Vaš zahtev za vizu biće poslat u Austriju i odluku treba čekati u matičnoj zemlji - stoga zahtev treba podneti najmanje 3 meseca pre nameravanog dolaska u Austriju. Opšti period obrade boravišne dozvole je tri do šest meseci dok ne dobijete odluku austrijskog organa.

U

Austriji se mogu obnoviti samo prebivališta (dozvole boravka (Aufenthaltsbevilligung) i dozvole za naseljavanje (Niederlassungsbevilligung) . Morate da podnesete zahtev za obnovu pre isteka originalne dozvole. Dok ne donese odluka o obnovi, možete - čak i nakon isteka originalne dozvole - ostati u Austriji.

Vreme obrade

3 Months

Mogućnosti za rad

Državljanima država EU, kao i Lihtenštajna, Islanda, Norveške i Švajcarske, nije potrebna radna dozvola za rad u Austriji. Ako se odobri radna dozvola, ovi studenti nisu ograničeni u pogledu obima njihovog rada, tj. njihov dozvoljeni rad nije ograničen na sezonski rad ili rad sa minimalnim prihodima (geringfugige Beschaftigung). Jedan od uslova za radnu dozvolu je da konkurs ne mogu popuniti nezaposleni ljudi registrovani u službi za zapošljavanje.

Studenti iz zemalja koje nisu članice EU i Hrvatske podležu Zakonu o zapošljavanju stranih državljana i zahtevaju dozvolu za zapošljavanje (Beschaftigungsbevilligung). Studenti koji su državljani trećih zemalja dobijaju radnu dozvolu do 10 sati nedeljno ako studiraju u diplomskim programima, studentima master studija je dozvoljeno da rade sa radnom dozvolom do 20 sati nedeljno. Puno radno vrijeme moguće je za periode tokom kojih se ne održavaju predavanja. Za radnu dozvolu poslodavac mora da podnese zahtev u službi za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice, AMS) najmanje 6 nedelja pre početka zaposlenja i važi samo za određeni posao kod određenog poslodavca.

Sati nedeljno

10

Zašto vam je potrebna ova vrsta vize?

Vaš zahtev za vizu može biti odbijen ako niste u mogućnosti da pokažete dokaz o potrebnim sredstvima ili ako dostavite netačne ili nepotpune dokumente.